PRIMARIA COMUNEI VĂLIUG

Despre institutie


În conformitate cu dispoziţiile art.121 din Constituţia României, coroborate cu cele ale art.23 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Văliug şi Primarul comunei Văliug sunt autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comuna Văliug.

Raporturile dintre Consiliul Local Văliug şi Consiliul Judeţean Caraș-Severin se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor locale, între administraţia publică judeţeană şi cea locală neexistând raporturi de subordonare.

ConducerePrimar: Blaga Gheorghe Sorin
Viceprimar: Marcu Petru-Alin
Secretar: Dragomir DianaOrganizare


Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, Primarul Comunei Văliug beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce şi care este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

ORGANIGRAMA:
. . .

Programe si Strategii


. . .

Rapoarte si studii


Obiective şi investiţii propuse a se realiza: