INFORMATII PUBLICE

Solicitarea informatiilor de inters public


. . .

Buletin informativ al informatiilor de interes public


. . .

Buget
Bilanturi contabile


. . .

Cereri și documente tip


DECLARAŢIE FISCALĂ Model 2006 ITL - 003 pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - descărcare.

DECLARAŢIE FISCALĂ Model 2006 ITL - 001 pentru stabilirea impozitului pe clădiri iîn cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - descărcare.

FISA DE CALCUL al ajutorului social si al numarului de ore de actiuni sau de lucrari in interes local - descărcare.

CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru acordarea ajutorului social - descărcare.

DECLARAŢIA SPECIALĂ DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată - descărcare.

DECLARAŢIA DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor personae juridice datorat în temeiul art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi competată prin O.G. nr 83/2004 şi Legea nr. 494/2004 - descărcare.

DECLARATIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe cladiri în cazul contribuabililor persoane juridice, datorat în temeiul Legii 571/2003, privind Codul fiscal, modificata si completata - descărcare.

CERERE şi DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru acordarea contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţi - descărcare.

CERERE DE MODIFICARE AJUTOR SOCIAL - descărcare.

CERERE pentru acordarea alocatiei familiale complementare/alocatie de sustinere pentru familia monoparentala. - descărcare.

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi sociale. - descărcare.

Lista Bunurilor considerata de stricta necesitate pentru nevoile unei familii. - descărcare.

ANCHETA SOCIALA pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala. - descărcare.

Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiare. - descărcare.

DECLARATIE SPECIALA DE IMPUNERE pentru stabilirea pe cladiri majorat in cazul persoanelor fizice detinatoare de mai multe cladiri, in conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind codul fiscal.descărcare.

CERERE pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulent de insertie si alocatie de stat pentru copii. - descărcare.

DECLARATIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe caldiri in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Legi 571/2003 privind impozitele si taxele locale. - descărcare.

DECLARATIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale,republicata. - descărcare.

LEGEA nr. 416 din 18/07/2001 privind venitul minim garantat. - descărcare.

CERTIFICAT MEDICAL de constatare a capacitatii de munca - descărcare.


Întocmirea dosarului de ajutor social

1). Buletin de identitate(B.I.)/Carte de identitate(C.I.) al titularului si a celorlalti membrii de familie trecuti de 14 ani (copie si original);
2). Cerificate de nastere ale copiilor sub 14 ani (copie si original);
3). Cerificate de casatorie, deces daca este cazul (originale si copii);
4). Adeverinta de elev sau student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa, tipul si cuantumul acesteia;
5). Hotararea de adoptie sau incredintare/plasament a minorului portivit legii, daca este cazul (original si copie);
6). Sentinta de divort definitiva, hotarare judecatoreasca, actualizata, privind obligatia legala de intretinere (original si copie);
7). Adeverinte de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) ptr. persoanele apte de munca (adica cele care au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare) beneficiare sau nu de ajutor de somaj, alocatie de sprijin sau alocatie de intergrare profesionala;
8). Talon de plata a ajutorului de somaj, alocatie de sprijin;
9). Adeverinta cu salariul brut si net din luna curenta sau din luna anterioara pentru persoanele incadrate in munca;
10). Talon sau adeverinta de pensie, de ajutor pentru persoanele cu handicap;
11). Certificate eliberate de Administratia Financiara a municipiului Satu Mare din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege;
12). Adeverinta de la Biroul Agricol (Primarie, cam.9);
13). Adeverinta eliberata de primaria domiciliului (pentru membrii familiei care au domiciliul/resedinta temporara in alta localitate);
14). Alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activitati.
15). Alte acte doveditoare necesare in urma anchetei sociale.

Declarații de avere și de interese


Declaratii de avere si interese Primaria Valiug 2019 - descărcare aici.

Declarații de avere
Declaratie avere Balean Cristian
Declaratie avere Blaga Gheorghe Sorin
Declaratie avere Cornea Ion
Declaratie avere Dragomir Diana
Declaratie avere Kudlimai Flavius
Declaratie avere Laudacescu Brighite
Declaratie avere Marcu Petru Alin
Declaratie avere Miculescu Ion Marius
Declaratie avere Mocanu Cristian Bogdan
Declaratie avere Muntean Ion
Declaratie avere Munteanu Carmen Camelia
Declaratie avere Petreanu Adela Cornelia
Declaratie avere Schipala Ion Marius
Declaratie avere Suru Mariana Mihaela
Declaratie avere Tuncu Leontina

Declarații de interese
Declaratie interese Balean Cristian
Declaratie interese Blaga Gheorghe Sorin
Declaratie interese Cornea Ion
Declaratie interese Dragomir Diana
Declaratie interese Kudlimai Flavius
Declaratie interese Laudacescu Brighite
Declaratie interese Marcu Petru Alin
Declaratie interese Miculescu Ion Marius
Declaratie interese Mocanu Cristian Bogdan
Declaratie interese Muntean Ion
Declaratie interese Munteanu Carmen Camelia
Declaratie interese Petreanu Adela Cornelia
Declaratie interese Schipala Ion Marius
Declaratie interese Suru Mariana Mihaela
Declaratie interese Tuncu Leontina